یکی از فنون موفقیت،داشتن ارتباط خوب با دیگران است،در واقع انسانی در زندگی اجتماعی یا در ب و کار خود موفق تر است که دارای فن ارتباط خوبی با دیگران باشد.   اصولا بعضی از افراد دارای جذ تی خاص هستند که ناخودآگاه افراد را به سوی خویش جذب می کنند،انگار روح آن ها دارای قدرتی است که دیگران را مسحور خود می کند و همه مایلند با این گونه افراد ارتباط ،چه از نوع ب و کار چه از نوع عاشقانه و...داشته باشند.اما چرا بعضی از افراد دارای چنین خاصیتی هستند و دلایل


فن خود هیپنوتیزم برای جذ ت هر چه بیشتر خود
اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب