بعدا نوشت:
 اساسا یه سری ادمای احمق بی همه چیزی هستن که فقط بلدن هرچی دلشون میخواد بگن و چقد راحت دل می شکنن اینا!
زنه ی احمق پاشده اومده میگه صاحبش نیس؟میگم نه عصر میان! با یه ح خیلی بدی میگه نتایجم رو میخوام.میگم نتایج چی؟ میگه ارشد! میگم سراسری؟میگه آره.میگم هنوز نیومده.میگه اومده.میگم نه شهریور میاد ! میگه تو بلد نیستی میگم نتایج اومده!
سایت رو باز بهش میگم کو؟نیست که.باز میگه اومده تو نمی دونی:( بعد میگه بده خودم بلد نیستی بعد رفته رو قسمت اعلام نتایج تکمیل ظرفیت میگه ایناهاش!
میگم خانم این که نتایج آزمون ارشد نیس! میگه هست ببین نوشته :

نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محل های بورسیه ودارای شرایط خاص آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 93
 

بعد روش که کلیک کرده ازش شماره داوطلبی یا شماره پرونده میخواد1 میگه هیچکدوم رو ندارم.میگم خب با اینا میشه وارد شد میگه فقط کد رهگیری دارم.برو از جای دیگه! میگم خانم برا گرفتنش این اطلاعات رو میخواد دیگه از کجا برم؟
دختره ی بی همه چیز احمق میگه تو از اولشم هیچی حالیت نبوداینا رو هم خودم برات آوردم.دوستام با کد رهگیری نتیجه شون رو گرفتن...

*الان فقط بغض نشستم اینجا.یه ی ضخیم اشک رو چشمامه سرم رو بالا گرفتم که مبادا بریزه...دلم میخواد در کافر نت رو ببندم بشینم زار زار گریه کنم...
اینا منو چی فرض ؟یه احمق؟یه بی شعور؟ یکی که از سر بدبختی نشتسه اینجا تا دستورات و اوامرشون رو اجرا کنه؟خدایا ببین ؟دیدی چه راحت لهم کرد و رفت؟