در دنیا بعد از انرژی هسته ای صنعت گاز خطرناکترین صنعت است اما در کشور ما با وجود در اختیار داشتن بیش از 35هزار کیلومتر خطوط بزرگ و 11 پالایشگاه نسبت به خیلی از کشورها در رعایت مسائل ایمنی و محیط زیست جلوتر هستیم.

 

ادامه مطلب

هشدار دهنده نشت گاز منو یدکربن