پسره پست گذاشته من میخوام ماشین ب م! پرادو بهتره یا اسپورتیج؟
.
.
.
.
کامنتهایی که براش گذاشتن:

سحر:واسه منم می ی؟
سارا:هیچ کدوم
لیلی:جوووووون سلیقت تو حلقم
مهرنوش:عزیزم بهتر از اینا برازندته

احمد:چه گوهاااا
محمد:تو پولت کجا بود
سعید:باز خالی بستی
علیرضا:بالا ه ارو فروختی


عاشق کامنتهای پسرام:)))