معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی خبر داد 

حضور ورزشکاران با اخلاق استان مرکزی در اردوهای تیم ملی

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی از دعوت ورزشکاران با اخلاق استان به اردوهای مختلف تیم ملی خبر داد.