پرواز حج
معاون فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان:
پرونده عمره گزاران 93-92 اصفهان به پایان سید

معاون فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان گفت: آ ین گروه از عمره گزاران 93-92 اصفهان امروز به ایران باز گشتند.

علی مشربی بادی
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ی نطنز:
دعای جوشن کبیر توسط خوشنویسان بادرودی کتابت می‌شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ی نطنز گفت: مراسم کتابت دعای جوشن کبیر در شب قدر و به همت انجمن خوشنویسان بادرود در آستان زاده آقاعلی عباس برگزار می‌شود.

فرماندار نطنز
فرماندار نطنز خبر داد
برگزاری باشکوه مراسم روز جهانی قدس در 4 شهر و روستاهای نطنز

فرماندار نطنز از برگزاری باشکوه مراسم روز جهانی قدس در چهار شهر و روستاهای نطنز خبر داد.