سلام آقای ظریف ...
اینجا در کشورمان همه چیز امن و آرام است، به لطف خون‌هایی که درخت انقلاب را آبیاری کرده است...
آنجا، چطور است؟ وین را می‌گویم ... مدتهاست که شما را در ایران زیارت نکرده‌ایم و دلمان برای کشوری که امور خارجه موجود داشته باشد، لک زده است...
صفحه شخصی‌تان را این روزها به دنبال کلماتی مانند "غزه"، "شهادت"، تسلیت"، و ... می‌کاویم و چیزی نصیبمان نمی‌شود...
شاید نبود جمله‌ای مانند "مرگ بر " را بتوان به خاطر هم نخوردن گزینه‌های روی میزی که سر آن مذاکره می‌کنید، لمس کرد و حس کرد و باور کرد !!!

اما...
اما آقای ظریف، ما هنوز برای شما برچسب "بچه‌های انقلاب"(+) را محفوظ داریم، اگر اینجا به ما برچسب‌های مختلفی زده می‌شود، غمی نیست، بگذار برچسب "فضول" را هم به آنها اضافه کنند ...!
آقای ، قربان خنده‌های زیبایت بروم، گریه‌ها و ناله‌های مسلمانان غزه را هم فراموش نمی‌کردی، بدتر نمی‌شد...
آنها که بعضی وقت‌ها سر میز مذاکره حاضر نمی‌شوند و شما با معاونین آنها جلسه می‌گذاری، جای دیگر برای کشتار مسلمانان در اقصی نقاط جهان ، جلسه گذاشته‌اند...
فیس‌بوک‌تان مستدام ....