ب

محورهای مرتبط: مخابرات و کامپیوتر

تاریخ های مهم:

آ ین مهلت ارسال اصل مقالات: 20 آبان ماه 1393

اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 29 آبان ماه 1393

آ ین مهلت ثبت نام در کنفرانس: 4 آذر ماه 1393

وب سایت کنفرانس: http://ncc2014.com/fa/

باتشکر - همتیان