بسم الله الرحمن الرحیم

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مؤمنین بدین وسیله از حضور پرشور نین منطقه 7 زیباشهر و دیگرعزیزان در مراسم شبهای قدر تقدیر و تشکر می گردد.

هیأت امناء مسجد بر خود لازم میداند از مشارکت افراد نیکوکار در جهت تأمین وجوه سفره افطار و سحری و تأمین منابع برای ساخت سرویس های بهداشتی اعم از مالی ونیز تقبل بخشی از فعالیت ساختمانی مراتب امتنان خود را اعلام نموده و به جهت برخی کاستی ها که ناشی از شرایط خاص مکانی و زمانی می باشد عذر خواهی نماید .

همچنین از زحمات همه خواهران و برادرانی که در امر بر پایی مراسم وجلسات و فراهم نمودن فضای معنوی به هر شکل ممکن تلاش نموده اند و نیز عوامل پذیرایی سفره افطار و سحر ، ت معزز،پایگاه بسیج ،کانون فرهنگی و...تشکر می گردد.

امید آن است که با حمایت شما عزیزان شاهد رفع کاستی ها در آینده ای نزدیک باشیم .