دوستانی که میخان در مراسم(!) استقبال از کیارش و تیم فیزیک شرکت کنن، ساعت 2:30 حلی باشن! ظاهرا هواپیماشون ساعت 3:40 میشینه! هر کی میاد اعلام کنه! محدود به حلی یی ها هم نیستیم فعلا! تا ببینیم چن نفر میشیم! فقط بگید که میاید تا مجبور نشید پیاده بیاید!!