مصاحبه با فارس در خصوص دیدار شاعران با ی:

عبدالرحیم سعیدی راد از شاعران کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات فارس،‌ درباره دیدار شب گذشته شاعران با انقلاب گفت: مثل همیشه جلسه خوب و صمیمی بود اما تفاوت‌هایی هم با سال‌های گذشته داشت. مثلا ب شاعران جدیدی به مراسم آمده بودند که تا پیش از این صرفا اسمشان را شنیده بودیم اما خودشان را از نزدیک ندیده بودیم. تعداد شاعران شهرستانی هم در مراسم خیلی زیاد بود و علاوه بر اینها شاعران پارسی زبان از کشورهای دیگر هم بیش از گذشته در جلسه شرکت د و فرصت شعرخوانی پیدا د.

وی افزود: برخلاف همیشه شعرخوانی از مهمان‌های خارجی شروع شد که انصافا هم شعرهای خوبی خواندند و به خصوص شعر شاعر روس «آنا برزینا» بسیار خوب بود. همین طور شعر شاعر هندو، بلرام شکرا قابل توجه بود و نکته جالب‌تر هم این بود که این شاعر مسلمان نیست اما در وصف حضرت علی شعر خواند و به ما گفته برای زمان (عج) هم شعر دارد.

سعیدی راد درباره سخنان انقلاب در این دیدار اظهار داشت: ایشان در میان سخنانشان به نکته‌ای اشاره د که خیلی برای من تازگی داشت و آن اینکه ایشان سر و کار داشتن شعر با خلوت مخاطب را مطرح د و اینکه شاعران باید به این نکته توجه کنند که به خلوت مردم و جایی اثرگذار در ذهنشان راه پیدا می‌کنند.

وی افزود: این تذکر ایشان این نکته را به شاعرها گوشزد می‌کند که شاعران سطحی نگاه نکنند و شعر تاثیر عمیقی دارد و شعرها باید نغز و قوی و حکیمانه باشد.

این شاعر گفت: نکته مهم دیگر در سخنان ایشان توجه دادن شاعران به مسائل اجتماعی بود که سال‌های گذشته هم این موضوع را تذکر داده بودند و شاعر نباید از کنار مسائل جامعه‌اش بی‌تفاوت بگذرد و بعد اشاره‌ای د به ماجرای غزه و کشتار انسان‌های بی‌گناه که شاعران باید به این مساله ورود پیدا کنند.

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930422000763

گزارش کامل دیدار:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930422000463

تصاویر دیدار
http://farsi.khamenei.ir/p o-print?id=26944

حاشیه های دیدار نوشته این حقیر:
http://basijnews.ir/arts_and_culture/1393/04/22/index :id=2187230

شب غوغای شاعران جوان:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27008

صوت و متن اشعار:
http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=26948