داور بین المللی حسینقلی سالور درگذشت

مصیبت وارده را به خانواده محترمشان و جامعه شطرنج ایران تسلیت می گوئیم.

ایشان چندی پیش موفق به ب عنوان داور برگزیده سال فدراسیون جهانی شطرنج و همچنین یکی از شایسته ترین داوران سال 2014 قاره آسیا شده بود.