شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرد: د ی اعلام گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی مقاومت ی فلسطین (حماس) در به اسارت گرفتن یک نظامی صهیونیست در نوار غزه، جشن و شادمانی ای قدس و رام الله و مناطق فلسطین ی را فرا گرفت.

گردانهای شهید عزالدین قسام یکشنبه شب اعلام کرد که یک نظامی صهیونیست به نام "شاوول آرون" را در نوار غزه به اسارت گرفته است و تصویر او را منتشر کرد.

خبرگزاری تی لبنان نیز از جشن و شادمانی آوارگان فلسطینی در اردوگاههای فلسطینی در لبنان به خاطر اسارت این نظامی صهیونیست خبر داد و نوشت که شهروندان فلسطینی در اردوگاه عین الحلوه و اردوگاه نهرالبارد برای ابراز شادمانی خود اقدام به روشن ترقه و آتش بازی د