گفتم امروز که روز غم مولاست عجب پس چرا این دل من درهوس کرب و بلاست؟

روزها را که شمردم دیدم110 روز دیگر عاشور است

.

.

.

ای کاش علی شویم و عالی باشیم

هم سفره کاسه سفالی باشیم

چون سکه به دست کودکی برق زنیم

نان آور سفره های خالی باشیم

شهادت مولای متقیان علی (ع) تسلیت باد...